Wil je meer weten? Neem contact op via danizen.deroo@gmail.com
//Angst vs Vrijheid

Angst vs Vrijheid

In de naam van het onderwijs hebben we steeds meer kinderen beroofd van de tijd en de vrijheid die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen vanuit hun eigen potentie. En uit naam van veiligheid hebben we kinderen beroofd van de vrijheid die zij nodig hebben om het inzicht, de moed en het vertrouwen te ontwikkelen dat nodig is om op een evenwichtige manier met de gevaren en uitdagingen van het leven om te gaan. 

We zitten in een crisis die ieder jaar steeds ernstiger wordt. We hebben het zicht verloren op de natuurlijke manier om kinderen op te voeden. We hebben de competentie van kinderen uit het oog verloren. 

We hebben een wereld gecreëerd waarin kinderen hun natuurlijke instincten om zich te ontwikkelen moeten onderdrukken, en in plaats daarvan gedachteloos paden moeten volgen die voor hen door volwassenen zijn uitgestippeld en waarvan zij de zin niet inzien. 

We hebben een wereld gecreëerd die veel jonge mensen letterlijk gek maakt en vele anderen het onmogelijk maakt om het vertrouwen en de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het dragen van een volwassen verantwoordelijkheid. 

Geef je kinderen weer hun vrijheid terug door jezelf als ouder ook jouw vrijheid terug te eigenen en vooral te gunnen. Vaak projecteren wij als ouders onze angst voor vrijheid al op onze kinderen. We zijn bang om onze vrijheid te verliezen, en vanuit die angst gaan we zoveel mogelijk in het werk stellen zodat we uiteindelijk onszelf die vrijheid ontnemen.

Angst is een gevoel dat moeilijk te rijmen valt met dat wat wij heel belangrijk vinden, namelijk: controle hebben over onszelf, onze omgeving en daarmee onze kinderen. De hele essentie van angst is controleverlies. Angst is misschien wel de sterkste menselijke emotie. Het gevoel van angst kan je in alle heftigheid overvallen.

Maar als je erover nadenkt, ontdek je dat de angst nooit gaat over iets wat zich in de werkelijkheid afspeelt, maar dat hij te maken heeft met wat zou kúnnen gebeuren. Het voorwerp van de angst is geen object, niet iets concreets, maar dat wat we op de werkelijkheid projecteren op basis van wat we verwachten. Onze angst is dus puur verbeelding. Het vertelt ons meer over onszelf dan over de wereld.

Er valt veel te winnen als je de confrontatie met je angst aangaat, in plaats van die uit de weg te gaan. Allereerst kom je door angst tot je essentie. Wil je weten wie je bent, dan zou je je moeten ontdoen van je functies, geld, kledij, rollen, geschiedenis etc. Terug naar jouw Natuurlijke staat van Zijn. Want angst confronteert ons met een ontklede vorm van onszelf. 

Daarnaast is er iets heel waardevols te ontdekken in angst, namelijk:

VRIJHEID!!!!!!

Door angst komen we tot onze Essentie ✨

WAT IS DIE ESSENTIE?

De essentie is dat we in feite nergens écht de controle over hebben. We zijn voortdurend bezig om die realiteit te verhullen, door onszelf belangrijk en groot te maken. Zolang je niet bang bent zit je in een comfortzone, waar je als het ware ingekapseld bent in je functie en rol. Pas als je die verlaat merk je hoe kwetsbaar je bent en wie je daadwerkelijk bent. Het gaat erom dat je de angst niet uit de weg gaat. Confronteer jezelf ermee, onderga het en overwin het. 

Wanneer je weerstand biedt aan de natuurlijke neiging om angst te vermijden, wordt de angst alleen maar sterker. Dat is logisch want de angst rust op verbeelding, dus als je situaties gaat vermijden waarin je die angst tegenkomt dan krijgt de verbeelding alleen maar meer kans. Dus de angst doorstaan is de enige manier om de angst te temperen en terug te brengen tot reële proporties. Pas dan ontdek je daadwerkelijk dat angst iets is dat in jezelf zit, niet iets dat van buitenaf komt.

Leer je kinderen over de kracht van angsten. Het zijn grote leermeesters. Door regelmatig geconfronteerd te worden met uitdagende situaties die gevoelens van angst oproepen groei je. Je wordt sterker en bouwt meer innerlijke kracht op. 

Als je besluit om je krachtbron aan te boren, zal je merken dat je motivatie om door te zetten groter wordt. Je zult versteld staan van je gaves en talenten. Je houding ten opzichte van angst zal veranderen van star en gesloten naar open en ontvankelijk. 

De angst zal een Leraar worden, 
die je helpt om jezelf optimaal te Ontwikkelen.

2020-08-19T16:48:18+00:00

Leave A Comment