Wil je meer weten? Neem contact op via danizen.deroo@gmail.com
//Mijn Innerlijke tocht naar Vrijheid

Mijn Innerlijke tocht naar Vrijheid

Vrijheid, wat betekend dat eigenlijk voor mij? Dit thema staat al jaren centraal in mijn leven. Échte Vrijheid ontstaat voor mij vanuit binnenuit. Het gaat over authenticiteit, jezelf durven zijn, ongeacht wat een ander ervan vindt. Los van slachtofferschap, omdat jezelf namelijk altijd de keuze, de vrijheid hebt om niet het slachtoffer te zijn. Door je oordelen en gedachten los te laten, in vertrouwen te verblijven dat alles altijd goed komt en al is. Je voelt je pas echt vrij als je van binnenuit durft te veranderen. Het gaat over de weg naar binnen maken. Contact maken met jouw draken. Het donker in jezelf durven aan te kijken. 

Dan pas ben je weer vanuit je kern verbonden met je Levensstroom 🌊

Deze hele periode waar we nu doorheen bewegen als mensheid laat ons veel ervaren over wat vrijheid nu werkelijk is. We worden verzocht om zoveel mogelijk binnen te blijven en als we elkaar ontmoeten 1,5 meter afstand te houden. Er wordt ons iets opgelegd. Wat doe jij daarmee? Houdt jij je aan deze regels bij een ieder of voel jezelf heel zuiver in wat in dat moment jouw waarheid is en volg je jouw eigen stroming hierin?

Ik durf ervoor uit te komen dat ik de afgelopen maanden mensen gezien en geknuffeld heb. Niemand gaat mij een boete opleggen om mezelf te zijn. Ik ben een volwassen vrouw die aangesloten en afgestemd is en zelf heel goed weet, vanuit een dieper weten, wat wel en niet goed is voor mezelf, onze mensheid en het grotere geheel.

Niemand gaat mij mijn vrijheid ontnemen ✨

Ik vraag me soms af of de Mens wel echt vrij wil zijn. Durft men zijn/ haar eigen leven te regisseren, eigen boek te schrijven? Of vindt men het wel erg prettig als het voor ze gedaan wordt. Dat ze niet hun eigen verantwoordelijkheid hoeven te dragen voor hun eigen keuzes. Als het dan fout gaat ze het altijd buiten zichzelf kunnen verleggen. 

Vrijheid is maar één manier om mens te zijn, en niet bij uitstek de manier die veel mensen verkiezen. Eén type vrijheid is nu totaal verdwenen: privacy. We worden allemaal in de gaten gehouden bij alles wat we digitaal doen. En we staan vrijwillig persoonlijke gegevens af aan sociale media. We zijn in een wereld aanbeland waar nooit meer privacy zal bestaan, ongeacht welke wetten we invoeren. Het is er niet meer, behalve voor de steenrijken. 

Maar zijn er veel mensen die dat erg vinden?

Ik blijf vooral mijn eigen stroming hierin volgen, trouw aan mezelf. Er gaan veel verhalen rond over conspiracy theorieën, etc. Ik zie het én sluit mijn ogen er niet voor. Alleen brengt het me niets positiefs. Ik neem het waar en laat los. Waar ik wel graag op focus, is hoe ik het wel wil. Hoe ik de wereld graag zie en draag daar mijn steentje aan bij. Voel dat deze periode dat juist vraagt van mij. Trouw te zijn aan mezelf, te blijven staan voor mijn eigen waarheid en een liefdevollere wereld. 

Jaren geleden riep ik al dat we als mensheid door een psychose heen zouden gaan bewegen. Psychose wordt in de volksmond als iets extreems gezien. Je verliest jezelf, je ID. Voor mij is dit juist een heel mooi gegeven. Alles loslaten wie je dacht te Zijn. Weer terug naar de pure Bron in jezelf. Los van alle diepgewortelde (geloofs)overtuigingen. We zitten er nu middenin. Er wordt ons al eeuwenlang van alles wijs gemaakt en velen voelen nu dat dit niet meer stroomt met hun eigen waarheid. We komen eindelijk na eeuwen in een vertraging, verzachting en verstilling terecht met zijn allen. 

Al vanaf onze geboorte, hoogstwaarschijnlijk al in de baarmoeder, zitten we gezamenlijk in een burnout. De meesten van ons weten niet eens wat stilte en rust is. Onze ouders, voorouders en ga zo maar verder terug in de tijd, hebben allen in standje overleving gestaan. Deze blauwdruk dragen wij ook met ons mee op celniveau. In de baarmoeder ontstaat alles, je zenuwstelstel wordt daar aangelegd. Als onze moeders en oma’s al een te scherp afgesteld zenuwstelsel hadden, geheid dat wij dat ook al hadden bij onze geboorte. We wisten niet beter. We hebben nooit geweten wat échte rust is.

Deze tijd nodigt ons uit om eens helemaal tot stilstand te komen, in het diepe ZIJN te zakken. De stilte en rust in jezelf te gaan ervaren op celniveau. Dit gaat diep. Voorbij aan het lijfelijke, door alle bewustzijnslagen heen. Je bent dit namelijk niet alleen voor jezelf aan het doorvoelen en opschonen, maar voor je hele voorouderlijn. Zij hebben echte rust nooit gekend. Onze wereld draait al eeuwen op volle toeren. Er mag nog zoveel vermoeidheid los gelaten worden, zodat de levensstroom weer vrijelijk kan bewegen/stromen.

Pas dan, zullen wij, eerst als individu, en vervolgens als mensheid, SAMEN, gaan staan voor onze Vrijheid van Zijn. 

ONS BESTAANSRECHT!

Hoe kan iemand die vermoeid, uitgeput is nu gaan staan? 

We hebben eerst toe te geven aan hetgeen zich aandient van binnenuit. Dit alles wat nu wereldwijd gaande is gebeurd met een reden. Durf die reden, jouw persoonlijke reden, waar te nemen en te (door)voelen in jezelf.

Op deze dag waar Vrijheid centraal staat, wens ik jou dit toe. Dat jij jezelf alle rust & stilte gunt vanuit Zelfliefde. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan het Grotere Geheel. Begin bij jezelf. Ontwikkel & bekrachtig jouw eigen Zijnskwaliteit. 

In Liefde geschreven ❤️

2020-08-19T16:48:14+00:00

Leave A Comment